Galeria Pentagon
Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej
im. Kazimierza Pułaskiego
26-600 Radom
ul. Malczewskiego 22

Opiekun galerii:
Andrzej Gieraga

Kurator galerii:
Szymon Piasta
szymon.piasta@gmail.com