CHEŁMNO OCZAMI STUDENTÓW

Chełmno od dawna stanowi źródło natchnienia dla
artystów. Najsłynniejsze portrety miasta stworzył
w XVII w.toruński
rysownik Jerzy Fryderyk Steiner.
Jego ryciny przedstawiające Chełmno są dziś
dla ziemi chełmińskiej zarówno artystycznym
dziedzictwem, jak i rzetelnym dokumentem
historycznym. Podobnie prace znanego grafika
i malarza Mariana Czyżewskiego, które w szczególny
sposób przedstawiają przepiękne zabytki Chełmna.
Unikatowej wartości zabytki gotyckie, wpisane
w 2005 r. na Listę Pomników Historii Prezydenta RP,
stanowią niewątpliwie atrakcję przyciągającą wielu
sympatyków pięknej architektury.
Pierwsze plenery w Chełmnie prawdopodobnie odbyły się w XIX wieku. W okresie powojennym Chełmno wielokrotnie odwiedzane było przez artystów i architektów,
zarówno indywidualnych jak i w trakcie zorganizowanych
plenerów.
Urząd Miasta od 2004 roku, chcąc podtrzymać tradycję
„portretowania” Chełmna organizuje coroczneOgólnopolskie
Warsztaty Plenerowe Studentów
Architektury, mające stanowić zaproszenie dla młodych
architektówi
artystów do twórczego zwiedzania „Polskiego
Carcassonne” ze szkicownikiem.
Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem
stąd każdego roku w lipcu spotykają się w Chełmnie
studenci architektury z różnych uczelni – polskich jak
i zagranicznych.
Dotychczas w chełmińskich warsztatach uczestniczyli
studenci Politechnik: Białostockiej, Krakowskiej, Lubelskiej,
Łodzkiej, Opolskiej, Wrocławskiej, Śląskiej w Gliwicach
oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu (Politechniki Radomskiej), Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
(Politechniki Szczecińskiej), Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
i Uniwersytetu Narodowego Politechniki Lwowskiej.
Prace wykonane podczas Warsztatów prezentowane
są podczas dwóch wystaw. Pierwsza odbywa się
w ostatnim dniu pleneru przy Bramie Grudziądzkiej,
oraz druga - podczas corocznie organizowanych
„Walentynek Chełmińskich” na specjalnie zorganizowanej
wystawie pt. „Chełmno - miasto zabytków i zakochanych”.
Efektem spotkań jest również wydawany każdego roku album z wybranymi pracami studentów. Wśród nich znajdziemy: rysunki, pastele, akwarele i obrazy olejne. Nie brakuje
w nim najciekawszych prac uhonorowanych nagrodami,
są też inne, prezentujące piękną architekturę Chełmna.
W trakcie spotkań architektów w Chełmnie pojawiła się
inicjatywa przedstawienia Chełmna i dorobku studentów
na osobnej retrospektywnej wystawie.
Prezentowana Państwu wystawa obejmuje prace wykonane
przez studentów w latach od 2004 do 2015 roku.
Mamy nadzieję, że wystawa pokazująca, oczami studentów,
niewielką cząstkę Chełmna, będzie wystarczająca,
aby przekonać się o jego niezwykłości, wzbudzić ciekawość
i zachęcić do odwiedzenia.

 


CHEŁMNO 2004-2015
-
malarstwo i rysunek

OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PLENEROWE STUDENTÓW ARCHITEKTURY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kliknij aby powiekszyć

 

 

katalog do wystawy w .pdf
(tutaj)

 

/ powrót /

 

 

 

 

Wykładowcy uczestniczący w Warsztatach Plenerowych w latach 2004-2016:


Politechnika Białostocka, Wydział Architektury

dr inż. arch. Anna Ciżewska-Czarnecka
dr Grzegorz Łoś

Politechnika Śląska w Gliwicach

dr hab. Jacek Żurakowski, prof. nzw. w Pol. Śl.
dr inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus
dr inż. arch. Kinga Palus

Politechnika Krakowska, Wydział Architektury
dr hab. Monika Bogdanowska
dr inż. arch. Andrzej Domarzewski
dr Ryszard Grazda

Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, dr h.c.
dr inż. arch. Natalia Przesmycka
mgr hist. sztuki Joanna Zętar

Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska

Instytut Architektury
PhD, Assoc. prof. Oresta Remeshylo-Rybchynska
doc. Olena Stasyuk
As. Zoryana Klymko
As. Maria Kuselenko
As. Kateryna Shtanko

Politechnika Łódzka
Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Piotr Gawłowski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Wydział Sztuki
prof. Adam Romaniuk
dr hab. prof. nadzw. Bogumił Łukaszewski
dr Szymon Piasta

Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj
mgr inż. arch. Anna Szczegielniak
mgr inż. arch. Mariusz Tenczyński

Politechnika Warszawska
Wydział Architektury, Zakład Konserwacji Zabytków
dr inż. arch. Mirosław Orzechowski
dr inż. arch. Michał Suffczyński
mgr inż. arch. Ryszard Rogala
art. malarz Jan Balcerzak

Politechnika Wrocławska
Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
mgr inż. arch. Barbara Siomkajło

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie /Politechnika Szczecińska

Wydział Budownictwa i Architektury
prof. Ryszard Korżanowski
dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska
dr Monika Szpener
mgr Andrzej Golc
mgr Mikołaj Jerczyński
mgr Agata Kosmacz
mgr Patryk Słowiński
mgr Joanna Tokarczyk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Instytut Budownictwa i Projektowania Inżynierskiego
dr inż. arch. Robert Łucka
mgr Marta Rosenthal-Sikora

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr Sylwester Piędziejewski