Tadeusz Z. Błoński

Urodził się w Przemyślu. W 1966 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Jarosławiu. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych – dyplom pod kierunkiem prof. Zbigniewa Chudzikiewicza w 1972 r.
Obecnie jest docentem na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach
na Słowacji.
Aktywnie działa w dziedzinach sztuki wizualnej, malarstwa, rzeźby, rysunku, fotografii, instalacji i designu. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i grupowych m.in.
w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji, Włoszech, na Węgrzech, w Japonii, Kazachstanie, Francji, Anglii i USA. Jego prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych
w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Bułgarii, na Węgrzech, w Meksyku, Francji, Szwecji, Szwajcarii, Nowej Zelandii, Austrii, Białorusi i USA. W dziedzinie wzornictwa i komunikacji wizualnej zrealizował szereg projektów – Urząd Wynalazków w Pradze udzielił mu 87 świadectw o autorstwie. Realizował przestrzenne obiekty, solitery – organiczne przestrzenne systemy: schody, poręcze, świeczniki i inne obiekty rzeźbiarskie. Jego formy przestrzenne i rzeźby kinetyczne funkcjonują w przestrzeni architektonicznej i naturalnej. Realizuje działania plastyczne o charakterze wolnym i użytkowym, płaskim i przestrzennym oraz multimedialnym.

 


Atelier
Designu – Produkt

Tadeusz
Z. Błoński

Uniwersytet Techniczny
w Koszycach,
Wydział Sztuk,
Katedra Designu

 

 

 

 

 

 


/ powrót /


 W moich pracowniach
„Produkt Designu”
jest realizowany autorski kreatywny
program kształcenia polegający na
metodach kompilacji wykładu
i indywidualnej pracy ze studentami
formą konsultacji oraz ukierunkowanego
prowadzenia poszczególnych studentów
przy formułowaniu zadania
i problemu projektowego i również przy
realizacji semestralnej pracy.
Wymagane jest aktywne zaawansowane
uczestniczenie w badawczo-systemowych
działaniach ze strony studentów.
Student rozwija zdolność formułowania
twórczego problemu i oswaja sobie
metody oraz narzędzia do efektywnego
przeprowadzenia p analizie syntetycznego
kreowania zadania. Efektem jest zdolność
pracy twórczej na bazie racjonalnych
i irracjonalnych metod kreowania
i realizacja własnej twórczej koncepcji
o określonej strukturze i wcześniej
zaprojektowanych parametrach
estetycznych, formalnych
i użytkowych.
Absolwent jest zdolny
do samodzielnego autorskiego
działania i do własnego
rozwoju artystycznego.