Wydział Sztuki jest najmłodszym wydziałem Politechniki Radomskiej. Formalny początek to utworzenie w 1993 r. specjalności „wychowanie plastyczne” na kierunku „wychowanie techniczne” na Wydziale Nauczycielskim. Początek właściwego kształcenia plastycznego na Politechnice Radomskiej rozpoczyna się z chwilą uzyskania decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 1995 r. nr RZ-012/195/4/95 o wrażeniu zgody przez podsekretarza stanu prof. Kazimierza Przybysza na utworzenie na Wydziale Nauczycielskim studiów magisterskich na kierunku wychowanie plastyczne. Wypada wspomnieć, że na terenie Radomia funkcjonowało szkolnictwo plastyczne na poziomie podstawowym oraz średnim, dlatego istniała naturalna potrzeba rozwijania tego kształcenia na poziomie wyższym. Następnym etapem organizacyjnym było powołanie Katedry Wychowania Plastycznego,
która z czasem przekształciła się w Katedrę Sztuki,
a kierunek zmienił nazwę na „edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych”. Dalszy rozwój jednostki to również poszukiwanie nowych form kształcenia
i tworzenia specjalności o charakterze unikalnym
np: działania multimedialne czy menedżer kultury. Rozwój ten możliwy był dzięki uzyskiwaniu przez pracowników kolejnych stopni doktorskich
i habilitacyjnych oraz tytułów profesorskich. Dynamika rozwoju pozwoliła na powstanie Instytutu Sztuki.
W okresie ostatnich 5 lat - 7 osób zostało samodzielnymi pracownikami naukowymi, a 4 osoby uzyskały tytuł doktora. Wśród kadry naukowo-dydaktycznej znajdują się także nasi absolwenci.

Radomska uczelnia jest jedną z pierwszych, która posiada profesjonalną galerię sztuki, gdzie ma miejsce prezentacja dorobku twórców zagranicznych oraz nauczycieli akademickich i studentów. W tym roku
w Mazowieckim Centrum Sztuki Elektrownia miał miejsce jubileusz 100 wystaw Akademickiej Galerii Sztuki Rogatka. W budynku rektoratu prowadzimy galerię „Rektorską” w której prezentowane są prace z zakresu fotografii studentów i pracowników. W Budynku wydziału prowadzimy galerię „Pentagon” w której prezentujemy dorobek profesorów i studentów współpracujących z nami uczelni i ośrodków kulturalnych. Prezentujemy dorobek dyplomowy studentów z zakresu multimediów na różnego rodzaju przeglądach w kraju i zagranicą
np.: na Wydziale Sztuki w Kownie,
Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie.
W Ramach Dni Kultury Polskiej w Koszycach, na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach, na Uniwersytecie Konstantego Filozofa w Nitrze, na Uniwersytecie Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy, na Uniwersytecie Południowo Czeskim w Czeskich Budziejowicach.
Na terenie kraju prezentowaliśmy dorobek dyplomowy studentów dwukrotnie w Białymstoku, Olsztynie, Radomiu, Skarżysku Kamiennej.

 


Sztuka Wydziału Sztuki II
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ powrót / fotoreportaz /

 

 


Uczestnicy wystawy


Andrzej Brzegowy
Mariusz Dański
Zuzanna Gajos
Andrzej Gieraga
Marek Guz
Henryk Hoffman
Barbara Jaśkiewicz
Wiesław Jelonek
Zbigniew Kamieński
Bożena Klimek - Kurkowska
Romuald Kołodziej
Michał Kurkowski
Bogumił Łukaszewski
Kazimierz Łyszcz
Sylwia Macioła
Andrzej Markiewicz
Katarzyna Nowicka - Urbańska
Aleksander Olszewski
Szymon Piasta
Katarzyna Pietrzak
Łukasz Rudecki
Elżbieta Staniszewska
Małgorzata Strzelec
Jan Trojan
Apoloniusz Węgłowski
Hanna Wojdała - Markowska